Grondontledings en die interpretasie daarvan

Posted in Latest News

Willie Pretorius (Soil Health Solutions)

Dit het standaard praktyk geraak dat saai- en vrugteboere gereeld grond chemiese ontledings op hulle gronde laat doen.

In die verband het dit nou noodsaaklik geraak om die suiwer grond chemiese ontleding van die “nuwe” Grondgesondheids ontledings te onderskei. Wat is die verskil? Met suiwer gond chemiese ontledings word ‘n monster ge-ekstraheer met sterk suur oplossings waarvan daar verkeie is bv Mehlich 1 en 3 Ammonium asetaat, Bray 1 en 2 en andere. Die ekstraheer middels is in meeste gevalle sterk suur oplossings wat die beskikbare plant nutriente wat op die katioon uiruilbare kolloides geadsorbeer is in oplossing bring. Die finale ontleding meet dus die uitruilbare nutrient plus die wat reeds in die grond water oplossing is. Dit meet egter net ‘n fraksie van die die totale minerale nutriente wat werklik in die grondprofiel “onbeskibaar is vir ‘n hidroponiese” stelsel. In sulke stelsels soos met meeste konvensionele Boerdery stelsels waar die grond mikrobiologie nie in ag geneem word nie is die wortels die enigste orgaan wat minerale nutrient absorber en kan dit dus slegs ‘n minerale ioon absorbeer as dit in die omgewing van die wortel is. Daar is egter ook mikrobiologiese aktiwiteit rondom die wortel in hierdie konvensionele stelsels maar beperk hoofsaaklik tot bakteriese aktiwiteit wat met nutrient opname assisteer wat reeds in oplossing is.

Lees meer hier.