Waar anders as by Die Hoërskool Wagpos?

Posted in Latest News

AGRIPULSE – BRITS –Die Hoërskool Wagpos - ‘n opwindende Afrikaanse skool op die plaas - waar jy ‘n wye vakrigtingkeuse het - akademies, tegnies en landbou.

Saterdag, 11 September 2021 bied Die Hoërskool Wagpos ‘n Opedag tussen 09:00 en 13:00 aan. Belangstellendes is welkom om die skool by 012 072 2733 te skakel of die webwerf by www.wagposhs.co.za te besoek.
Landbouwetenskap behels ‘n studie van die verwantskap tussen grond, plante en diere in die produksie en prosessering van voedsel, vesel, brandstof en ander landboukommoditeite wat ‘n ekonomiese, estetiese en kulturele waarde het, en by Die Hoërskool Wagpos is dit nie anders nie.
Ons deel graag ‘n klein bietjie meer van die volgende Boerdery-afdelings wat ook aangebied word: kommersiële Bonsmara-kudde, Simbra-stoetkudde, Holstein Friese, Boerperdstoet, byeboerdery, saailande: weidingsgewasse soos lusern, kontantgewasse: koring, wildkamp en weidingskampe en is dit belangrik dat leerlinge die belangrikheid van waardetoevoeging tot ‘n boerdery leer. “Juis hierom het ons jare terug begin om van die melkery se melk wat nie deur die koshuise gebruik word nie, om te sit in jogurt wat ‘n langer raklewe het en meer geld in jou sak bring,” vertel Jacques Nel, adjunkhoof. “So ook doen ons met die Bonsmara vleisbeeste. Wanneer daar diere is wat geslag kan word gaan hulle na die abattoir en ons kry dan die geslagte karkas terug. In die vleisverwerkingslokaal, kry leerlinge opleiding in die verwerking van vleis, wat na die koshuise toe gaan of in die plaasstal verkoop word.
Om eerstehands meer van die volle omvang van elke studieriging, akademies, tegnies en landbou wat by Die Hoërskool Wagpos aangebied word te beleef, sien jou Saterdag, 11 September!