NWVLU Platina-streekskonferensie

Posted in Latest News

RUSTENBURG – RUSTENBURG HERALD – Platinastreek Vrouelandbou-unie (VLU) het op 2 Maart 2022 hul jaarlikse Konferensie (27ste) by NG Kerk Bergsig aangebied.

Rustenburgtak was die gasvroue en het hul goed van hul taak gekwyt.  Die tema was Skaak.  “Chess is not always about winning.  Sometimes it’s simply about learning…and so is life“. Eregaste en lede was mooi getooi in swart, wit en geel. Ds Hennie Coetzer het geopen met skriflesing en gebed.  Santie Bingle, die gasvrou, het almal teenwoordig welkom geheet. Louise Herbst, streeksvoorsitster van Platinastreek, het gaste voorgestel.  Daar is hulde gebring aan lede met die aansteek van ‘n kers. Voormalige presidente, Pam J van Rensburg, word in besonder gemis. Presidente van NWVLU, Gerda Swart, het Konferensie as amptelik geopen verklaar tydens haar groeteboodskap. Gaste Gené Conradie (streekvoorsitster Sonneblomstreek), Maatje Hobson (namens Elsie Marx streekvoorsitster Verwesstreek ), Petra Seymore (NWK ) en Ekkehard Pape (Boerevereniging ) het hul groeteboodskappe oorgedra. Spreker, Carien Kruger, het voetspore gelaat met haar inspirerende vertelling van haar tamatieboerdery.  Verona Loots (visie-voorsitster ) het bedankings waargeneem. Presidente, Gerda Swart, het spesiale sertifikate oorhandig aan lede wat al 50 jaar en langer lid is van die VLU. Dis voorwaar ‘n groot prestasie. Sy het ook lidmaatskapknopies oorhandig aan lede. Verder het sy die takke uitgedaag om nuwe lede te werf en selfs ‘n kontantprys aangebied vir die tak wat die meeste lede kan byvoeg. ‘n Bietjie vermaak is verskaf deur gaskunstenaars, Charles Kendall en Wendy Wallace.
Voete het behoorlik gejuk toe hulle die kitare getokkel het. Prysuitdeling is soos gewoonlik ‘n hoogtepunt. Geluk aan elke lid wat deelgeneem het. Rustenburgtak was op hul stukke. Nie net het hul ‘n uitstekende Konferensie aangebied nie, maar het ook weggeloop met die beste voorsitsterverslag en die tak met die meeste punte. Baie geluk Rustenburg. Hoogtepunte as volg: Tak met die meeste groei was Brits. Mees kreatiwe artikel, Cheré Cocklin (blommerangskikking ). Dame met meeste inskrywings, meeste punte handvlyt en kunsvlyt was Francis Liebel. Dame met meeste punte kunsvaardigheid en uitstaande artikel was Heleen Labuschagne.  Dame met meeste punte in gebak en gebottel was Elsa van Rooyen. Elsa van Rooyen het algeheel die meeste punte verwerf. Baie geluk dames.  Streekvoorsitster, Louise Herbst, het almal bedank en gelukwense oorgedra aan die presteerders. Santie Bingle, gasvrou, het almal betrokke bedank vir hul harde werk en teenwoordigheid. Neeltje Louw, voorsitster van Britstak, het almal uitgenooi na 2023 se Konferensie wat deur hul aangebied gaan word. Moenie dit misloop nie en moenie daardie kersversierings en toebehore ver wegpak nie want ons gaan Kersfees hou in Maart 2023.