Unisa-studente doen “grondige” kennis op by LNR se Rustenburg-VIMP

Posted in Latest News

Kwena Mokgoloa van die LNR se Rustenburgkampus gesels met Unisa-studente oor die klassifikasie van hemp.

AGRI-PULSE – NOORDWES – Die Rustenburgkampus van die Landbounavorsingsraad se  “VIMP” divisie (Vegetables, Industrial Crops and Medicinal Plants) het so onlangs as verlede week belangrike opleiding verskaf aan 21 Unisa-studente wat tans besig is om hulle in ‘n landbourigting te bekwaam. Dié kursus wat oor twee dae gestrek het, het studente toegerus met belangrike kennis met betrekking tot grondtipes, -ontleding en ‘n verskeidenheid ietwat minder prominente landbougewasse.
Die tweedag-kursus het afgeskop met lesings deur Johan de  Bruin oor hoe om grondmonsters te trek, asook ‘n besoek aan die grondlaboratorium waar Ronel Schwan aan studente verduidelik het hoe verskillende elemente soos stikstof, fosfaat en kalium ge-analiseer word op gesofistikeerde toerusting soos die atoomabsorpsie-spektrofotometer.
Hierna het Kwena Mokgoloa studente bekend gestel aan hemp wat in glashuise gekweek word ten einde saad te vermeerder ten opsigte van die Suid-Afrikaanse kultivars HempSA1 en HempSA2. ‘n Interessante lesing is by die “mini-katoen-gin” (meganiese toerusting) aangebied waar Lydia Seleka verduidelik het hoe katoensaad van vesel geskei word. Menere William Weeks and Jeoffrey Henshaw van die Department van Landbou in Potchefstroom het studente tydens ‘n middagsessie vertroud gemaak met rugsakspuitkalibrasie en die berekening van dosisisse vir insekmiddels en die toediening van onkruiddoders.
Dié kursus was hoofsaaklik gemik op vierde jaar-studente van Unisa en het gewasse ingesluit soos katoen, tabak, cassava, sisal, hemp, flax en kenaf. Onderwerpe soos spasiëring, plantpopulasies, besproeiing, onkruidbeheer, insekbeheer, klimaatvereistes asook oesprosedures en –metodes is onder meer behandel.
Die aanbieders was Johan de Bruin, Kwena Mokgoloa, Lydia Seleka, Tilla van der Westhuizen, William Weeks en Jeoffrey Henshaw van die Departement van Landbou in Potchefstroom. Vir meer besonderhede oor die LNR se Rustenburgkampus (VIMP) en wat hierdie instansie vir verhoogde opbrengs in jou akkers kan beteken – kontak gerus vir dr Tilla van der Westhuizen by 064 902 9675.